atkarpyti


atkarpyti
atkarpýti Š iter. 1 atkirpti. \ karpyti; apkarpyti; atkarpyti; įkarpyti; iškarpyti; nukarpyti; pakarpyti; perkarpyti; prikarpyti; sukarpyti; užkarpyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apkarpyti — iter. 1 apkirpti. 1. aprėžyti žirklėmis: Apkarpyk pakraščiais, ka nebūtų atšiurę siūlai J. Netur plaukus valnai želdinti, bet tur apskričiui apkarpyti CII707. Plaukai ilgi, apvaliai apkarpyti I.Simon. Jis apkarpė savo barzdą rš. Gyvatvores reikia …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškarpyti — iter. 1 iškirpti. 1. nukarpyti; išrėžti iš viso gabaliuką, išdantyti: Užpakalyje kviečių baras kaip karpyte iškarpytas (iškapotas, nuniokotas) rš. Drignės lapai plunksnėtai iškarpyti rš. | Auselėm rūtelę iškarpysiu TŽI230. | refl. Š. iškarpytai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • karpyti — karpyti, kar̃po, kar̃pė iter. 1 kirpti. 1. K, NdŽ su žirklėmis pjaustyti, rėžyti ar iškarpas daryti: Duktė su žirklėmis kar̃po skiautes, avis J. Aviukus kar̃po pavasarį, ievoms žydint Skr. Prieš šventes ji gėles kar̃po Lš. Ūsus ne tik karpė, kaip …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukarpyti — iter. 1 nukirpti: Neerzink katės, kol nagų jai nenukarpei Vdk. Išėję mergos nukarpė visom avelėm vilnas BsPII238. | prk. Auselėm rūtelę nukarpysiu, akelėm žvaigždeles suskaitysiu Vlk. | refl. tr.: Nuskarpyk nagus Ut. karpyti; apkarpyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakarpyti — iter. 1 pakirpti. 1. kirpimu, karpymu sutrumpinti: Jos plaukai pakarpyti KlvD39. Viršus medžių pakarpyta Rod. Jonelis pakarpė karveliui sparnelius, kad neišlėktų rš. Vyro stori uostai kelmais styri nepakarpomi rš. 2. įpjaustyti: An visų medžių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perkarpyti — tr. visus perkirpti: Parkarpyk pusiau abrūsus Als. karpyti; apkarpyti; atkarpyti; įkarpyti; iškarpyti; nukarpyti; pakarpyti; perkarpyti; prikarpyti; sukarpyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prikarpyti — iter. 1 prikirpti. 1. pridaryti ko karpant: Koks jis kriaučius, kad tiek prikar̃po skiaučių Ėr. Tas kriaučius kaip ėmė kirpt, visokių prikarpė krepšių BsPIV256. Vaikai prikarpė iš popierių širdelių rš. | refl. tr.: Aš prisikarpiau (prisilaužiau)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukarpyti — iter. 1 sukirpti. 1. žirklėm supjaustyti: Sukarpė visą milą, susiuvo krepšių, didelių ir mažų BsPIV256. | prk.: Vinkšnos šiurkštūs lapai, sukarpyti iš šalių Jrb. ^ Sukarpytas, sulopytas, adata nesiūtas, įmestas į vandenį neskęsta (antis) Pnd. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užkarpyti — užkarpyti; M iter. 1 užkirpti. 1. užpjaustyti: Ant medžio su peiliu užkarpyk užkarpas J. 2. prk. užvalgyti, užkramtyti: Gerai užkar̃pęs, gali ir darbą dirbti Vvr. | refl. tr.: Reik eiti pietų užkarpyties Šts. Duok man, mamale, ką nors užkarpyties …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įkarpyti — iter. 1 įkirpti. 1. žirklėmis įrėžti, įpjauti: Nukliudęs žirkleles, įkar̃pė vaikas knygelę ben keliose vietose Š. Jos suknelė apie kaklą buvo išpuošta įvairiai įkarpytais balto žoržeto kyliais rš. 2. refl. tr. įnikus karpyti: Įsikar̃pęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language